Om barnet blir sjukt eller skadar sig

Vårdcentraler

Jakobsbergs vårdcentral, Birgittavägen 4, 123 363 30

Capio vårdcentral Viksjö, Viksjöplan 47, 587 326 45

Barkarby vårdcentral, Jaktplan 2, 123 408 00

Vibblaby husläkarmottagning, Vibblabyvägen 1-3, 584 302 50

Kallhälls Nya Vårdcentral, Kopparvägen 2B, 587 220 00

Akutmottagning

Närakuten Jakobsberg, Birgittavägen 4, 123 363 90 Vard. 17-22, helg 08-22

Cityakuten Närakuten Barn, Karolinska sjukhuset, 1177 alla dagar kl. 08-22

Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska sjukhuset, 517 700 00

Danderyds Barnakutmottagning, Danderyds sjukhus, 123 565 00   alla dagar kl. 08-23

Barnläkarmottagning

Jakobsberg Barn och Ungdomsmedicinska mott. Birgittavägen 4, 587 320 28 mån-tors kl.08-10 fred 08-09.30

Nordvästra Barnläkarmottagningen, Kopparvägen 2B, 583 523 30  mån- fred 08-15

Aleris Specialistvård Järva, Rinkebysvängen 70, 690 64 00    mån-fred 08-11.30

Öron, näsa, hals Center, Birgittavägen 4, 587 320 10 mån-tors 08-09.30 fred 8-09.30

Amningsmottagningar

Danderyds sjukhus, 123 557 76

Karolinska sjukhuset, 517 704 24  mån-fred. 08-16.15

SOS Alarm 112

Sjukvårdsrådgivningen 1177

Giftinformation 112 alt. 331 231

Leave a Comment