Föräldragrupper

Vi erbjuder föräldragrupper till alla föräldrar under barnets första levnadsår. Syftet är att som förälder bli stärkt i föräldrar rollen genom att dela tankar och erfarenhet med andra föräldrar och få ökad kunskap om barns behov och utveckling.

Vi tar även upp ämnen som barnolycksfall, den första tiden med barnet, infektioner, mat, sömn och relationer mm. Grupperna leds av oss barnsjuksköterskor/distriktssjuksköterskor som arbetar på Barnhälsan Kvarnen.

Vi delar in grupperna i förstagångsföräldragrupper och flergångsföräldragrupper.

Vi erbjuder grupp träffar med logoped vid ett par tillfällen/termin och då diskuterar man barnets tidiga språkutveckling.

Det finns också möjlighet att i grupp träffa dietist, sjukgymnast och arbetsterapeut. Dessa grupptillfällen sker på Jakobsbergs sjukhus.

4885001075_b12e2aaac6_z

 

Leave a Comment