Välkomna till
Barnhälsan Kvarnen BVC

del av Jakobsbergs Familjecentral

Välkomna till våra nya fina lokaler på Järfällavägen 106

Vårt mål är att tillsammans med föräldrar främja barns hälsa, trygghet och utveckling genom att ge råd och stöd i föräldraskapet. Vi arbetar för att upptäcka och förebygga fysisk och psykisk ohälsa.

Till oss kan ni vända er när ni har frågor kring amning, kost, sömn, vaccinationer, rådgivning vid sjukdom med mera. Barnavårdscentralen erbjuder kvalificerad barnhälsovård utan kostnad från barnets födelse till skolstart.

Vi som arbetar på Barnhälsan Kvarnen är specialistutbildade barnsjuksköterskor, distriktssköterskor, barnläkare och distriktsläkare.

Inom Jakobsbergs Familjecentral finns mödravård, föräldraskapsstödjare och öppen förskola.

Vi har ett nära samarbete med barnpsykolog, logoped, ortoptist och barnläkarmottagning.

Kontaktinformation