3 och 4 årsbesök

Inför besöken får ni en inbjudan per post med inloggningsuppgifter för att kunna besvara en enkät om ert barns hälsa och utveckling. Besöket baseras på denna föräldraenkät. Detta innebär att det läggs mer fokus på stöd i föräldraskapet.

Information om barns fysiska och psykiska utveckling finns att läsa på BVC-Elvis hemsida.

Enkät och mer information finns att hitta här.

Kontaktinformation