Föräldragrupp

Vi erbjuder föräldragrupper till alla föräldrar under barnets första levnadsår. Syftet är att dela tankar och erfarenhet med andra föräldrar och få ökad kunskap om barns behov och utveckling.

Vi tar även upp ämnen som barnolycksfall, den första tiden med barnet, infektioner, mat, sömn och relationer mm. Grupperna leds av oss barnsjuksköterskor/distriktssjuksköterskor som arbetar på Barnhälsan Kvarnen.

Självklart är alla barnets vårdnadshavare välkomna!

Järfälla kommun har också många bra föräldragrupper.

Anmäl er via kommunens hemsida

Kontaktinformation