Jakobsbergs Familjecentral

FAMILJECENTRAL 

En modell för samverkan mellan kommun och region.

Familjecentralen är en hälsofrämjande, generell, tidigt förebyggande och stödjande verksamhet och mötesplats som anpassas utifrån hela familjens livssituation.

Familjecentralen riktar sig till blivande föräldrar, föräldrar, barn och andra viktiga vuxna kring barnet. 

Jakobsbergs barnmorskemottagning 

Öppna förskolan i Jakobsberg 

Föräldraskapsstödjare 

Kontaktinformation