Vaccination

Vi erbjuder vaccin till alla barn enligt socialstyrelsens vaccinationsprogram för barn.

Vaccinationsprogrammet

6-8 veckorRotavirus
3 månaderDifteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib och pneumokocker, rotavirus
5 månaderDifteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib och pneumokocker
12 månaderDifteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib och pneumokocker
18 månaderMässling, påssjuka och röda hund
5-6 årDifteri, stelkramp, kikhosta och polio


Vaccinationsprogram för barn

Resevaccin

Vid utlandsresa kan barnet behöva andra vaccinationer. Vänligen ta kontakt med en vaccinationsmottagning för aktuell information och vaccinering.

Kontaktinformation